Historia rozwoju systemu i jego twórca

Historia rozwoju systemu i jego twórca

ULRICH WARNKE

Doktor nauk przyrodniczych, studiował biologię, fizykę, geografię i pedagogikę w Kilonii i Saarbrücken.

Od roku 1978 przewodniczący rady Uniwersytetu Kraju Saary, docent techniki biomedycznej, medycyny środowiskowej i ekologii klinicznej, psychologii fizjologicznej i psychosomatyki.

Od roku 1969 prowadzi badania nad wpływem drgań i pól elektromagnetycznych, również światła, na organizmy żywe.

Od roku 1989 przewodniczący wydziału techniki biomedycznej: konstruktor różnorodnych urządzeń terapeutycznych i diagnostycznych. Pierwszy przewodniczący Instytutu Forum Psychologicznego, Techniki Pomiarowej i Diagnostycznej oraz członek Stowarzyszenia ds. Biologii Technicznej i Bioniki. Obydwa stowarzyszenia działają na Uniwersytecie Kraju Saary.

1971 egzamin państwowy

1973 uzyskanie tytułu doktora nauk przyrodniczych

1978 Pierwsza publikacja „Aspekty magnetycznego oddziaływania siły na układy biologiczne” — grupa badawcza Uniwersytetu Zagłębia Saary z prof. Altmannem i dr Ulrichem Warnke.

1979 Dr Warnke odkrywa natychmiastową reakcję człowieka na pola magnetyczne o specyficznej charakterystyce (fotografie termograficzne wykazuja wzmożone ukrwienie i zwiększone ciśnienie parcjalne cząstek O2).

Następują kolejne liczne publikacje z zakresu pMF (pulsujących pól magnetycznych)

1986 Skonstruowanie pierwszego systemu pola magnetycznego INDUWA
i MAGUWA w firmie dr Warknego.

1991 Dr Warnke jako doradca i twórca dla różnych produktów pola magnetycznego (m.in. dr Fischer AG, Vitalife, Innoline).

1994 Wspomniana wyżej działalność doradcza zostaje przerwana, gdyż
w niepoważnym urynkowieniu tych firm dr Warnke widzi zagrożenie dla swej uznanej i poważnej działalności jako znanego naukowca.

1995 Dr Warnke zostaje wyłącznym doradcą firmy Warnke United Research
& Development GmbH. Producent systemów medycznych Warnke United R&D GmbH (z certyfikatem według norm DIN ISO 9003/EN 46003) stawia sobie za cel rozwój innowacyjnych produktów w zakresie biomedycyny i bioniki, mających służyć dobru ludzkości. Wszystkie jego produkty chronione są patentami w całej Europie.

Budowa systemu pulsującego pola magnetycznego UNITTRON®pMF sterowanego kartami chipowymi z jedynym w swoim rodzaju monitorem „okna amplitudy” M200 oraz konstrukcja sztabki 4K pod kierownictwem Warnke United R&D GmbH.

1998 W oparciu o bazę naukową rozwijane są kolejne systemy, jak np. urządzenie do terapii światłem interferencyjnym UNITTRON® Lambda.

2002 Dalszy rozwój systemu UNITTRON®pMF, UNITTRON® Lambda oraz prezentacja nowości na rynku światowym, jaką jest UNITTRON® Feedback, który zrewolucjonizuje terapię polem magnetycznym.

Na najbliższe lata zaplanowane są kolejne interesujące produkty.

reklama

Życie

www.klubodchudzania.pl www.antykoncepcja.net www.astmaoskrzelowa.pl